Op het gebruik van deze website: “https://www.kukelensaantje.nl“, nader te noemen “Kukelensaantje“, zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik informatie:
Kukelensaantje streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de groots mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat kukelensaantje niet in voor de volledigheid, juistheid, of actualiteit van de informatie. De juridische informatie opo de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch afvies.

Aan informatie kunnen geen rechten worden verleend. Kukelensaantje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit gebruik van informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Kukelensaantje en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail:
Kukelensaanje garandeert niet dat haar gezonden e-mail (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mail niet kan worden gegarandeerd. Ook veiligheid van het emailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Kukelensaantje te corresponderen accepteert u dit risico.

Hyperlinks:
De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Kukelensaantje heeft geen invloed op websites van defrden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Kukelensaantje aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten:
Alle publicaties en uitingen van Kukelensaantje zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik mag niets uit deze publicaties op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder dat Kukelensaantje daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Groetjes, Alieske