Pedagogisch Werkplan Kukel & Saantje

Inleiding

Na bijna drie en half jaar buiten de deur gewerkt te hebben als gastouder in een gezin, heb ik in 2018 de mogelijkheid aangepakt om gastouder in mijn eigen huis te worden. Een prachtige aparte ruimte is het domein van “mijn” kinderen, waar ze naar hartelust kunnen spelen en leren. Maar niet zomaar, wel volgens een duidelijk plan en goedgekeurd door de GGD.

De naam Kukel en Saantje is afgeleid van kukelesaantje. Dit betekent lieveheersbeestje in het Spakenburgs dialect. Mijn vader, die in 2014 is overleden, was een rasechte Spakenburger;
deze naam is een geste aan hem.

 

Het werkplan

  • Een gevoel van emotionele veiligheid bereik ik door het kind zelf te begeleiden en alle anderen te introduceren en duidelijk te zijn o.a. in de dagindeling

Als gastouder ben ikzelf het bekende gezicht voor uw kind. De opvang gebeurt bij mij thuis aan de Maasstraat 24, in de speciaal voor kinderopvang ingerichte ruimte, met voldoende speelgoed dat is afgestemd op de leeftijd en/of ontwikkeling van uw kind, en waar uw kind zich al snel thuis zal voelen. Verder zal uw kind ook te maken krijgen met mijn echtgenoot René Stoffels, die meestal of werkt of slaapt overdag.
Bovendien komt mijn dochter Abby van 21 jaar ook nog regelmatig thuis en zal een vertrouwd gezicht worden.

Door duidelijk te zijn in o.a. de dagindeling en steeds terugkerende activiteiten weet uw kind al snel waar het op kan rekenen en kan zich mede daardoor veilig en geborgen voelen. Af en toe werk ik met het programma Kiki (kansen in kinderen) of Hoteldebotel, waarbij er volgens thema’s gewerkt wordt. Als de rust er is om een thema te behandelen zoek ik er één uit en gaan we daar mee aan de slag. Herkenbaar, veilig en leuk! Maar het is geen verplichting en geven de kinderen aan te willen spelen of iets anders te doen, dan krijgt dat voorrang. We zijn tenslotte geen school, maar een gastouderopvang waar zo óók veel te leren valt.

  • De ontwikkeling van persoonlijke competentie wil ik stimuleren door veel te observeren en daarop te reageren

Door op elk moment goed naar het kind te kijken zie ik hoever uw kind in zijn/haar ontwikkeling is. Door spelenderwijs speelgoed aan te bieden dat bij de leeftijd van uw kind past, veel voor te lezen, samen te spelen, te praten, te zingen of te knutselen stimuleer ik uw kind en wordt zijn/haar ontwikkeling geprikkeld. Door het gestimuleerd worden om samen te spelen, samen te delen, en samen dingen te ervaren, leert het kind samen te werken met anderen, hiervoor moet het kind wel toe zijn aan het contact en samenspel met de andere kinderen. Ook hiervoor geldt dat ik dit door observatie van het kind in de gaten houd. Door te benadrukken wat uw kind al kan, door grenzen te verleggen en te complimenteren voelt uw kind dat hij/zij er mag zijn en mag leren. En ook door gewoon dagelijks bezig te zijn met van alles kan uw kind in een veilige setting ook zelf de dingen ontdekken.

  • De ontwikkeling van sociale competentie stimuleer ik door het kind te begeleiden in situaties waarin het kan leren

Door samen te spelen met andere kinderen komt uw kind er sowieso achter dat hij/zij niet alleen is, maar ook dat niet elk gedrag gewenst is of dat bepaald gedrag juist wel positief is. Ze leren spelenderwijs van elkaar. Natuurlijk begeleid ik dit proces in de groep en help hen bij de emoties die daar bij komen kijken.

Er valt veel te leren voor een kind in de groep:
bv. het delen van ervaringen met de andere kinderen, emoties delen, accepteren, wachten op je beurt, respecteren van elkaar, incasseren, jongste zijn, oudste zijn…

  • De ontwikkeling in het eigen maken van waarden en normen wordt gestimuleerd door het voorleven van waarden en omgangsnormen

De Christelijke identiteit is iets wat ik graag wil uitdragen, omdat ikzelf geloof in Jezus en dat in mijn leven wil laten zien en doorgeven. Dit zal dan ook tot uiting komen in de opvang, o.a. door de omgang met de kinderen en af en toe in de werkjes en de verhaaltjes.

Wat ik zelf ook heel erg belangrijk vind is dat iedereen zichzelf mag zijn. Dit zal ik ook duidelijk voorleven en door middel van de dagelijkse dingen zal ik de algemene omgangsvormen voordoen en aanleren. Door van elk geschikt moment een leermoment te maken, mag het kind in alle veiligheid binnen de opvang en spelenderwijs leren wat waarden en normen zijn.

Als een kind gecorrigeerd moet worden zie ik dat als een leermoment, zowel voor het kind als ook voor mezelf, want ook op mijn gedrag mag gelet worden. We praten samen over de situatie totdat we elkaar begrijpen en het eens zijn.

Het belangrijkste is dat uw kind, uw liefste bezit, zich thuis zal voelen bij Kukel & Saantje, zodat u het met een gerust hart kunt achterlaten en u uw werk kunt doen.